Tuesday, February 12, 2013

Tähtis küsimus


Keegi soolise võrdõiguslikkuse eest võitlev kriipaja on tõstatanud tõepoolest tähelepanuväärse ning pikemat arutlemist vääriva küsimuse: 

Miks on meie seintel niivõrd palju munnisid ja niivõrd vähe vittusid?

No comments:

Post a Comment