Tuesday, January 31, 2012

miski pole olulisem
Pühapäeval, 29 jaanuaril 2012 olin sunnitud tsenseerima aastaid Tartu linnaraamatukogu juures müüril paiknenud teksti „miski pole olulisem kui see lause“ protestina ACTA, SOPA ja PIPA nimeliste seaduseelnõude vastu. Mu süda tilkus verd Tartu tänavakunsti ühe tuntuima ning kõigile armsaks saanud teose hävitamise pärast, kuid meeleheitlikud ajad nõuavad meeleheitlikke tegusid.

Nimetatud eelnõude vastuvõtmine tekitab ametlikult autoriõiguste kaitsmise eesmärgil eeldused globaalseks tsensuuriks ning annab siiani kõigile võrdsetel alustel kättesaadava info kontrollimise väikese, ärihuvidest motiveeritud kildkonna kätte. Kogu maailma internetikasutajate vaba infovahetuse tugev piiramine ühe grupi rahategemise eesmärgil on hullumeelsus.

Fraas „miski pole olulisem kui see lause“ viitab informatsiooni olemuslikule väärtusele. Internet ning piiramatu info liikumine on osutunud millekski, mis juhatas inimkonna uude ajastusse. Tsenseerimise aktiga soovin tõmmata toimuvale tähelepanu ning edastada kõigile kaaskodanikele palve: Tutvuge ACTA, SOPA ja PIPA sisuga ning tehke oma arvamus kuuldavaks. Infovabaduse kaotamine on gigantne samm ajas tagasi. Hilisemad väljavaated vabaduse tagasivõitmiseks on alati palju väiksemad kui võimalused selle säilitamiseks.

See mõjutab meid kõiki. See on liiga oluline. Me ei tohi lasta sellel juhtuda.

Edward von Lõngus,
muretsev kodanik

muusika: Emerald Park

Wednesday, January 18, 2012

Neokakofoonia @ Tartu Lastekunstikooli galerii
"Neokakofoonia"

12  - 27. jaanuar 2012, Tartu Lastekunstikooli galerii (Jakobi 52), Tartu Koduleht

Kakofoonia (vanakreeka sõnadest κακός ("halb") ja φωνή ("heli")) ehk kolekõla on ebameeldiv kõla muusikas, kõnes või luules.

Neo- (kreeka keeles neos "noor, uus") on eesliide, mis tähendab midagi uut. vt ka neobarokk, neodarvinism, neodüüm, neofašism, neofreudism, neogeen, neogootika, neoimpressionism, neoklassitsism, neokolonism, neokonservatism, neolamarkism, neoliitikum, neolingvistika, neologism, neomütsiin, neoon, neoplastitsism, neopositivism, neorealism, neoromantism

koosseis: tmi minajalydia roxxxors sorro karmi EvL müra2000 pänksi ruudu nemad hatifnatter sinuema vms jpt

Toetab Eesti Kultuurkapital