Tuesday, February 24, 2015

Alasti keiser

Vabariigi aastapäevateose pühendan kõigile keisritele, kes on suutnud veenda valijaid oma üli(k)konna ülimuslikkuses, ning rahvale, kes mängu kaasa teeb.
Lisatervitustega pornokomisjonile!

Tartu 2015